Vedligeholdelse:

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. Der er to forskellige måder at spare op på: En A-ordning og en B-ordning. AAB's boligafdelinger bestemmer selv, hvilken ordning de ønsker at benytte.

AAB Afdeling 26 har A-ordning.

A-ordningen - kort fortalt
I de fleste af AAB's boligafdelinger har man valgt at vedligeholde efter A-ordningen, som går ud på, at beboerne selv vedligeholder deres lejlighed i boperioden. I forbindelse med en fraflytning foretages et fraflytningssyn. Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normal-istandsættelse.
 
En normalistandsættelse omfatter nødvendig:
  • hvidtning eller maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring

Hvem betaler istandsættelsen (A-ordningen)?
Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe lejer har boet i sin lejlighed. I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normalistandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i lejligheden. Det betyder, at efter 8 år og 4 måneder overtager boligafdelingen den fulde udgift til normalistandsættelse af lofter og vægge.