Historie:

En boligforening bliver til:

Frederiksvej 52-62 er bygget i 1927 og fik attest den 27. september 1928 , altså stort set samtidig med naboen, Frederiksberg Arbejderhjem, fra 1930.
Som det også fremgår af facaden, er ejendommen opført af Arbejdernes Andels Boligforening.

Ejendommen er opført som en såkaldt statsboligfondsejendom.
Fra 1922 stillede staten via Statsboligfonden et millionbeløb til rådighed til at finansiere boligbyggeriet landet over. Fonden var frem til 1928 med til at finansiere omkring 70% af periodens boliger rundt i de danske byer.
Ud over byggestøtten fulgte der også forskellige former for huslejereguleringer med.

Da Frederiksvej 52-62 blev opført i 1928 var der ikke ret mange sociale boliger på Frederiksberg.

De første beboere på Frederiksvej 52-62 flyttede ind i sommeren 1928. Afdeling 26, som den kom til at hedde, havde da 58 lejligheder og 1 butik med tilhørende lejlighed. Blandt de første beboere sås f.eks. bogbinder Ejnar A. Jensen med hustru og to børn, maskinmester Hans K. Jørgensen med hustru og barn eller pensioneret oversygeplejerske Anna Nielsen. Butikken var frem til 1970’erne en købmandsforretning.

Ejendommen blev oprindelig projekteret med både centralvarme, bad og altaner, men af en eller anden årsag sagde Frederiksberg Kommune i sidste øjeblik nej til alle tre dele.

I stedet blev lejlighederne indrettet med kakkelovne og små toiletter med terrazzogulve, gulvafløb og håndvaske. Så i starten måtte man nøjes med en håndvask og koldt vand til at vaske sig i.

Da kakkelovnsrøret skulle gå fra stuen gennem entréen ud til skorstenen i køkkenet, måtte man sætte en væsentlig lavere dør end normalt op i samtlige lejligheder, sandsynligvis efter krav fra brandmyndighederne.

Der var fra start en lille have til gadesiden, som hørte til stuelejlighederne. I gården var der en lille fælles have, stativer til tæppebankning, et skur med urinal samt en lille legeplads bestående af en lille sandkasse og en vippe. Der var vaskehus på loftet, i hver opgang, samt tilhørende tørreloft. I nr. 56 var der en købmand, som havde et absolut rimeligt sortiment, når man tager forretningens størrelse i betragtning.

Frederiksvej er anlagt ca. 1883 af grosserer E.L. Philipsen. Vejen er på hans foranledning sandsynligvis opkaldt efter Frederik d. VI, jf. Mathildevej i nærheden, som måske er opkaldt efter dronning Caroline Mathilde.

Man havde på et tidspunkt nogle overvejelser om at lave en stikvej fra Frederiksvej til Kronprinsensvej, men det blev ved tanken.

Frederiksvej 52-62 er tegnet af arkitekt Frederik Wagner, kendt for en række etageejendomme af samme type.