Afdelingen:

Frederiksvej 52-62 er en almen andelsboligforening på Frederiksberg. Ejendommen er opført i 1928 som afdeling 26 i AAB – Arbejdernes Andels Boligforening.

Ejendommen består af 6 opgange med i alt 59 lejligheder incl. et enkelt erhvervslejemål. Adgangen til boligerne foregår dels fra hovedtrappen mod gaden, dels fra gården gennem køkkentrappen, som samtidig er adgang til kælder og tagetage.

Tagetagen er indrettet med tørrelofter og pulterrum, mens kælderen benyttes til varmecentral, cykelrum, fællesvaskeri samt pulterrum. I gården er der et friareal med asfalt langs bygningen og ellers plæne og beplantning.

Ejendommen er udvendig i generelt god stand. Tag og facader er istandsat siden opførelsen, og hverken tagbelægning eller vinduer står overfor umiddelbar udskiftning. Boligerne er velfungerende, men måske ikke så tidssvarende.